Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Nya konferenser

DOPNING - en konferens om skadeverkningar, förebyggande arbete och metoder att avslöja förekomsten av dopning.

Torsdagen den 22 september 2016, ABF huset, Stockholm

 

Dopning har alltmer kommit att framstå som ett hälsoproblem. Från att framförallt ha varit ett prestationshöjande medel inom elitidrotten har dopningen nu också blivit ett medel för att uppnå kroppsideal och påverka självbilden hos den vanliga gymbesökaren och motionären. Oroande är också de våldshandlingar som sker i dopningens spår och den införsel som sker av mer eller mindre testade och kontrollerade preparat via nätet. Extra oroande är naturligtvis att användningen av preparaten går allt längre ner i åldrarna. Dopningen har på detta sätt blivit ett problem för flera samhällssektorer - socialtjänsten, kriminalvården, skolan, sjukvården etc. Det står numer klart att användningen av dopningsmedel kan leda till allvarliga fysiska, psykiska och sociala problem varför effekterna av dem framstår som angelägna att få klarlagda. Mot denna bakgrund anordnar RFMA denna konferens med syftet att ge en allsidig bild av dopningens skadeverkningar, forskningsläget, hur användningen av dopningspreparat kan upptäckas. Vi vill också med denna konferens lyfta fram behovet av samverkan mellan olika samhällsaktörer för att effektivisera det förebyggande arbetet och vad som behöver göras för att förhindra införseln av olika preparat.

 

Anmälan senast den 15 september 2016. Kostnad 750 kr

Inbjudan och program

___________________

Nu upprepas RFMA konferensen från i våras

Behandling av personer med missbruk, kriminalitet och personlighetsstörning.

Måndagen den 14 november 2016, ABF huset, Stockholm

 

Personer som är föremål för insatser inom kriminalvård, missbruksvård eller annan vård och behandling har ofta en mycket komplex psykosocial problematik. Missbruk och psykisk ohälsa, som bottnar i uppväxtförhållanden präglade av övergivenhet, försummelse, skam och en känsla av värdelöshet och misslyckande är vanliga. Personernas livsmönster är därmed ofta svåra att komma till rätta med och bryta. Det finns dock ett antal behandlingsmetoder som visat sig framgångsrika när det gäller att lindra och åtgärda denna psykosociala problematik. Mot denna bakgrund och mot bakgrund av det stora behovet av och intresset för konstruktiva vård- och behandlingsmetoder för berörda parter upprepar RFMA konferensen från maj år 2016.

 

Anmälan senast den 7 november. Kostnad 750 kr

Inbjudan och program

______________

 

              

Flera konferenser under hösten 2016/våren 2017 är under planering. Information kommer senare på hemsidan eller per e-post. Upplysningar kan även erhållas per e-post från tore.karlsson@karlssonkonsult.se eller per telefon 070-556 18 60.


RFMA • Box 450 62 • SE-104 30 Stockholm • E‑mail:info@rfma.se
Om oss

Konferenser
Kommande
Genomforda
Äldre

Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Konferenser
RFMA Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk