Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Nya konferenser

DOPNING - en konferens om skadeverkningar, förebyggande arbete och metoder att avslöja förekomsten av dopning.

Torsdagen den 22 september 2016, ABF huset, Stockholm  

Inställd på grund av få anmälningar

___________________

Nu upprepas RFMA konferensen från i våras

Behandling av personer med missbruk, kriminalitet och personlighetsstörning.

Måndagen den 14 november 2016, ABF huset, Stockholm

 

Personer som är föremål för insatser inom kriminalvård, missbruksvård eller annan vård och behandling har ofta en mycket komplex psykosocial problematik. Missbruk och psykisk ohälsa, som bottnar i uppväxtförhållanden präglade av övergivenhet, försummelse, skam och en känsla av värdelöshet och misslyckande är vanliga. Personernas livsmönster är därmed ofta svåra att komma till rätta med och bryta. Det finns dock ett antal behandlingsmetoder som visat sig framgångsrika när det gäller att lindra och åtgärda denna psykosociala problematik. Mot denna bakgrund och mot bakgrund av det stora behovet av och intresset för konstruktiva vård- och behandlingsmetoder för berörda parter upprepar RFMA konferensen från maj år 2016.

 

Anmälan senast den 7 november. Kostnad 750 kr

Inbjudan och program

______________

 

              

Flera konferenser under hösten 2016/våren 2017 är under planering. Information kommer senare på hemsidan eller per e-post. Upplysningar kan även erhållas per e-post från tore.karlsson@karlssonkonsult.se eller per telefon 070-556 18 60.


RFMA • Box 450 62 • SE-104 30 Stockholm • E‑mail:info@rfma.se
Om oss

Konferenser
Kommande
Genomforda
Äldre

Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Konferenser
RFMA Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk