Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Nya konferenser

 

Nätdroger & dopning

Torsdagen den 7 september 2017, ABF huset i Stockholm

 

Användningen av s.k. nätdroger, som inhandlas via internet har blivit ett allt större samhällsproblem. Vanligt är att substanserna har cannabisliknande och centralstimulerande effekter på användaren. Olika typer av bensodiazepiner, som inte finns registrerade i Sverige, inhandlas numera också via nätet och det gäller även olika dopningspreparat.

Användningen har gett upphov till flera allvarliga fall av förgiftning, som krävt intensivvård. Några dödsfall har också inträffat. Flera av de berörda substanserna har visat sig svåra att upptäcka vid rutinmässiga blodprovstagningar men med nya metoder har man lyckats hitta och klassificera dem.

 

Mot bakgrund av att droganvändningen blivit ett allt större problem vill RFMA med denna konferens förmedla kunskap om förekommande substanser och om användningens konsekvenser. Vi vill i sammanhanget också informera om den ökade dödligheten bland personer som missbrukar olika former av beroendeframkallande medel till följd av smärta eller andra orsaker.

Anmälan senast den 31 augusti 2017. Kostnad 750 kr.

Inbjudan och program

______________

              

Flera konferenser under 2017/våren 2018 är under planering. Information kommer senare på hemsidan eller per e-post. Upplysningar kan även erhållas per e-post från tore.karlsson@karlssonkonsult.se eller per telefon 070-556 18 60.


RFMA • Box 450 62 • SE-104 30 Stockholm • E‑mail:info@rfma.se
Om oss

Konferenser
Kommande
Genomforda
Äldre

Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Konferenser
RFMA Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk