Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Nya konferenser

Nu upprepas RFMA konferensen från i våras

Behandling av personer med missbruk, kriminalitet och personlighetsstörning.

Måndagen den 14 november 2016, ABF huset, Stockholm

 

Personer som är föremål för insatser inom kriminalvård, missbruksvård eller annan vård och behandling har ofta en mycket komplex psykosocial problematik. Missbruk och psykisk ohälsa, som bottnar i uppväxtförhållanden präglade av övergivenhet, försummelse, skam och en känsla av värdelöshet och misslyckande är vanliga. Personernas livsmönster är därmed ofta svåra att komma till rätta med och bryta. Det finns dock ett antal behandlingsmetoder som visat sig framgångsrika när det gäller att lindra och åtgärda denna psykosociala problematik. Mot denna bakgrund och mot bakgrund av det stora behovet av och intresset för konstruktiva vård- och behandlingsmetoder för berörda parter upprepar RFMA konferensen från maj år 2016.

 

Anmälan senast den 7 november. Kostnad 750 kr

Inbjudan och program

______________

Frid Hansen, Borgestadsklinikken medverkar i en konfetens om

Missbruk och föräldraskap

Fredagen den 17 mars år 2017, ABF huset, Stockholm

Såväl barn som föräldrar behöver ett aktivt stöd för att medicinska och psykosociala brister skall kunna avhjälpas vid förekomsten av missbruk och beroende. RFMA arrangerar en konferens för att höja kunskap och kompetens hos i första hand personal inom socialtjänst, elevhälsa, hälso- och sjukvård, institutionsvård, kriminalvård. Fokus kommer att ligga på erfarenheter och aktuell forskning när det gäller behov som behöver tillgodoses hos föräldrar och barn i missbruksmiljöer. Vidare kommer att diskuteras hur ett utvecklande samtal kan skapas med missbrukande föräldrar om barnens känslomässiga och fysiska behov. Missbruk ur ett generations- och familje-perspektiv kommer också att diskuteras. Borgestadklinikken i Norge har sedan lång tid arbetat med att utveckla metoder i frågor som berörs i ovan. De har vunnit stort erkännande och respekt för detta inte minst genom Frid Hansen som har arbetat med detta under 30 år.

Anmälan senast den 10 mars år 2017. Kostnad 750 kr.

Inbjudan och program

_________________

 

              

Flera konferenser under 2017 är under planering. Information kommer senare på hemsidan eller per e-post. Upplysningar kan även erhållas per e-post från tore.karlsson@karlssonkonsult.se eller per telefon 070-556 18 60.


RFMA • Box 450 62 • SE-104 30 Stockholm • E‑mail:info@rfma.se
Om oss

Konferenser
Kommande
Genomforda
Äldre

Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Konferenser
RFMA Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk