Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Nya konferenser

 

 RFMA:s Digitala KONFERENS DEN 18 mars 2021

Hur kan tidiga förebyggande insatser mot alkohol-, narkotikaberoende och kriminalitet stärkas bland barn och unga?

Många initiativ har tagits inom folkhälsoområdet de senaste åren – regeringen har tagit initiativ till folkhälsoprojekt i två län, satsning på psykisk hälsa, jämställdhetsstrategi, utredningen om ”Framtidens socialtjänst” etc. En ny ANDT-strategi kommer med all sannolikhet även antas i början av år 2021.

 

Alla dessa satsningar lyfter vikten av att förstärka det förebyggande arbetet, men hur kommer vi dit? Hur definierar vi förebyggande arbete? Vad vet vi om effekter av olika typer av insatser och vad ska vi prioritera?

 

Denna RFMA konferens kommer att ha fokus på att tydliggöra vad förebyggande insatser är och vilka konkreta insatser som kan implementeras.

 

Konferensen sänds digitalt på Zoom, en länk kommer att mejlas ut efter den sista anmälningsdagen som är den 12 mars.                                                                                                                                 

Tid: Torsdagen den 18 mars 2021 kl. 09.30 – 16.00

 Kostnad: 950:- per person

 

Anmälan till konferensen med namn, arbetsplats, fakturamottagarens e-postadress och datum för konferensen görs senast den 11 mars via e-post till konferens@rfma.se

Konferensen genomförs i samarbete med Stiftelsen RFMA.

 

Frågor om konferensen kan göras till Maria Laag på mobil: 070 – 679 53 00 eller via e-post till maria.laag@gmail.com.

Inbjudan och program

__________________________

 

Fler konferenser år 2021 är under planering. Mer information kommer senare på hemsidan eller per e-post.


RFMA • c/o Brännström, Drotsvägen 7, 191 33 SOLLENTUNA • E‑mail:info@rfma.se
Om oss

Konferenser
Kommande
Inbjudan/program
Genomförda
Tidigare teman

Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Konferenser
RFMA Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk