Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Nya konferenser

 

Frid Hansen, Borgestadsklinikken medverkar i en konferens om

Missbruk och föräldraskap

Fredagen den 17 mars år 2017, ABF huset, Stockholm

Såväl barn som föräldrar behöver ett aktivt stöd för att medicinska och psykosociala brister skall kunna avhjälpas vid förekomsten av missbruk och beroende. RFMA arrangerar en konferens för att höja kunskap och kompetens hos i första hand personal inom socialtjänst, elevhälsa, hälso- och sjukvård, institutionsvård, kriminalvård. Fokus kommer att ligga på erfarenheter och aktuell forskning när det gäller behov som behöver tillgodoses hos föräldrar och barn i missbruksmiljöer. Vidare kommer att diskuteras hur ett utvecklande samtal kan skapas med missbrukande föräldrar om barnens känslomässiga och fysiska behov. Missbruk ur ett generations- och familje-perspektiv kommer också att diskuteras. Borgestadklinikken i Norge har sedan lång tid arbetat med att utveckla metoder i frågor som berörs i ovan. De har vunnit stort erkännande och respekt för detta inte minst genom Frid Hansen som har arbetat med detta under 30 år.

Anmälan senast den 10 mars år 2017. Kostnad 750 kr.

Inbjudan och program

_________________

              

Flera konferenser under 2017 är under planering. Information kommer senare på hemsidan eller per e-post. Upplysningar kan även erhållas per e-post från tore.karlsson@karlssonkonsult.se eller per telefon 070-556 18 60.


RFMA • Box 450 62 • SE-104 30 Stockholm • E‑mail:info@rfma.se
Om oss

Konferenser
Kommande
Genomforda
Äldre

Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Konferenser
RFMA Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk