Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Nya konferenser

 

Metoder för att stödja barn och föräldrar vid missbruk och beroende

Tisdag 28 november 2017, ABF huset, Stockholm

Som en fortsättning på konferensen den 17 mars med Frid Hansen arrangerar RFMA en konferens om studier som behandlar barns situation i missbruksmiljöer.

Stödet till barn med missbrukande närstående kommer vanligen alltför sent i livet inte sällan beroende på brister i kompetensen hos berörd personal samt avsaknaden av organisatoriska förutsättningarna att ta sig an problemen. Den kompetens som finns är dessutom ojämnt fördelad över landet. RFMA vill därför, med denna konferens redovisa några aktuella studier av hur barn har det i missbruksmiljöer samt vilka konsekvenser traumatiska uppväxtförhållanden kan få för dem senare i livet då de själva skall utöva föräldraskapet. Men framförallt vill vi med denna konferens redovisa studier som visar på möjligheter att läka sår som uppstått under en trasig uppväxt. Anhöriga och övrigt nätverk spelar därvidlag en central roll samt de program för behandling och stöd som utvecklats på olika håll.

 

Anmälan senast den 20 november 2017. Kostnad 750 kr.

Inbjudan och prgram

              

____________________

Flera konferenser under våren 2018 är under planering. Information kommer senare på hemsidan eller per e-post. Upplysningar kan även erhållas per e-post från tore.karlsson@karlssonkonsult.se eller per telefon 070-556 18 60.


RFMA • Box 450 62 • SE-104 30 Stockholm • E‑mail:info@rfma.se
Om oss

Konferenser
Kommande
Genomforda
Äldre

Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Konferenser
RFMA Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk